รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

thThai