การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

thThai