ภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนเมษายน 2567

การส่งออกของอินเดียโดยรวม (สินค้าและบริการ) ในเดือนเมษายน 2567 มีมูลค่า 64.56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 6.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 71.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 12.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
.
1. การค้าสินค้า
การส่งออก : เดือนเมษายน 2567 มีมูลค่า 34.99 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ที่ระดับ 34.62 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 26.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 25.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนหน้า ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชา เคมีภัณฑ์ กาแฟ ยาสูบ ตามลำดับ
.
การนำเข้า : เดือนเมษายน 2567 มีมูลค่า 54.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ที่ระดับ 49.06 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 32.72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 32.13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนหน้า ได้แก่ ซัลเฟอร์และเหล็กที่ยังไม่ขึ้นรูป ไข่มุก อัญมณีและหินมีค่า ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ตามลำดับ
.
ดุลการค้าสินค้า : เดือนเมษายน 2567 ขาดดุลการค้า 19.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าขาดดุลที่ระดับ 14.44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
2. การค้าบริการ*
เดือนเมษายน 2567 การส่งออกบริการมีมูลค่า 29.57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 25.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้า มีมูลค่า 16.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 13.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า 12.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับ 11.82 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
ข้อคิดเห็น
1. เดือนเมษายน 2567 อินเดียขาดดุลการค้าสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและมากที่สุดในรอบ 4 เดือนปัจจัยหลักมาจากมูลค่าการนำเข้าทองคำและน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทองคำมีมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นมากถึงกว่า 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งเพิ่มน้ำหนักในการซื้อทองคำเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากผลกระทบ ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นตามมา ในส่วนของภาคการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะประเทศจากฝั่งตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าการลงทุน
.
2. เศรษฐกิจภายในประเทศอินเดียมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลการประเมินของธนาคารโลก พบว่าในช่วงปี 2021 ซึ่งสถานการณ์โควิดระบาดอย่างรุนแรงในประเทศ ประชากรอินเดียเพียง 12.9% เท่านั้นที่ดำรงชีพด้วยเงินจำนวน 2.15 เหรียญสหรัฐ/วัน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ว่าอยู่ในระดับที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดในไตรมาสที่ผ่านมาพบว่า ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เติบโต 6.5% โดยสัดส่วนการเติบโตมาจากพื้นที่ชนบทถึง 7.6% และจากในเมือง 5.7% ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบอย่างน้อย 2 ปี ที่การเติบโตในชนบทสูงกว่าในเมือง แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในระบบเศรษฐกิจประเทศโดยรวมไม่ใช่แค่จากบางพื้นที่
.
3. ตัวเลขภาพรวมของภาคการผลิตและบริการของอินเดีย(Purchasing Managers’ Index : PMI) ในเดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 58.8 จุด ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดับ 59.1 จุด อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ทำให้ยังมีการคาดการณ์ในเชิงบวกสำหรับภาคการผลิตอินเดียว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก 1 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ความต้องการแรงงานและวัตถุดิบสำหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตจะยังคงมีแนวโน้มสดใส
****************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงนิวเดลี
.
* หมายเหตุ: จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย ข้อมูลภาคบริการเปิดเผยถึงเดือนีมนาคม 2567 ในส่วนของข้อมูลของเดือนเมษายน 2567 เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลครั้งต่อไป
.
ข้อมูลอ้างอิง:
– Ministry of Commerce and Industry, 15 May 2024, Latest Trade Figures
– Mint, 15 May 2024, India’s merchandise trade deficit rises to a four-month high of $19.1 billion in April
– The Indian Express, 16 May 2024, India’s goods exports up 1% in April, merchandise trade deficit widens to 5-month high of $19.1 billion
– The Economic Times, 21 May 2024, Extreme deprivation, once synonymous with India, is set to become extinct: RBI
– News18, 2 May 2024, India’s Manufacturing Growth Eases in April 2024 But Still Strong: PMI

thThai