ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งคูหาประเทศไทย สำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในงาน Marché du Film ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทย ในงาน Cannes Film Festival 2024

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งคูหาประเทศไทย สำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในงาน Marché du Film ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทย ในงาน Cannes Film Festival 2024

thThai