กัมพูชาครองอันดับ 1 ในอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

 

  • กัมพูชาครองอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 3 ในบรรดา 20 ประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดของเอเชีย (ตามรายงานที่เผยแพร่โดยสถิติของสถาบันสถิติอินโดนีเซีย Seasia Stats)
  •  ในประเทศสมาชิกอาเซียน กัมพูชาอยู่ในอันดับ 1 ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง 6.1% ตามด้วย ฟิลิปปินส์ที่มีอัตราการเติบโต 5.9% และเวียดนาม 5.8%
  • และในเอเชีย กัมพูชาอยู่ในอันดับ 3 รองจากมาเก๊า โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 27.2% และอินเดีย 6.3%
  • ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลกัมพูชาชุดใหม่ ซึ่งนำโดยสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต ในการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และวิกฤตสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย และการผลักดันจากภาคส่วนที่หลากหลาย ทั้งการลงทุนในประเทศ การผลิตในประเทศ รวมถึงการส่งออกเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เป็นต้น

ความเห็นของสำนักงานฯ

  1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ภาคส่วนสำคัญๆ ของกัมพูชาเริ่มฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และวิกฤตการณ์อื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจะอยู่ที่ 6.1% ในปี 2567 ก็ตาม เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย และเวียดนาม กัมพูชามีมูลค่าเพียง 32.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 ขณะที่ประเทศไทยมี GDP ประมาณ 495 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเวียดนามมีกว่า 355 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ เป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาในการพัฒนาประเทศ และผลักดันการผลิตภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
  2. เนื่องจากกัมพูชาตั้งเป้าให้ประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ออกยุทธศาสตร์เพนตากอน-ระยะที่ ๑ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งสิ่งจูงใจจากรัฐบาลกัมพูชาเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ จะทำให้ตลาดกัมพูชาเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรพิจารณามาลงทุนในกัมพูชา หรือส่งออกมายังตลาดกัมพูชา เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพ และราคาจับต้องได้ โดยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นิยมสินค้าไทย รวมทั้งไว้ใจถึงคุณภาพสินค้า จึงทำให้สินค้าไทยในกัมพูชาขยายตัวเพิ่มขึ้น ทุกๆ ปี

—————————

ที่มา: Khmer Times

เมษายน 2567

thThai