ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย (Thai Night) ณ เมืองคานส์ ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงาน Cannes Film Festival 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai