สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญแล้วเสร็จ ร้อยละ 55

 

          กัมพูชา กำลังจะมีสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ชื่อว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเฟสแรกได้ในปี 2568  และรองรับผู้โดยสารในระยะแรกได้ 13 ล้านคนต่อปี และสูงสุด 50 ล้านคนต่อปีในอนาคต ปัจจุบัน การก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญแล้วเสร็จ ร้อยละ 55
ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 และมีแผนจะเปิดดำเนินการในปี 2568 โดยงานก่อสร้างคืบหน้าตามกำหนดการ
ตามรายงานของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ ประเทศกัมพูชา

       เฟสแรกของสนามบินนานาชาติเตโช มีมูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ โดยสนามบินนานาชาติเตโช ตั้งอยู่ในจังหวัดกันดาลและตาแก้ว ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาผ่านสำนักเลขาธิการแห่งรัฐด้านการบินพลเรือน และบริษัทการลงทุนกัมพูชาในต่างประเทศ (OCIC) ตามแผนที่วางไว้ โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 และคาดว่าสนามบินจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568             เมื่อเริ่มดำเนินการ สนามบินแห่งใหม่จะเข้ามาแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญ โดยในปัจจุบัน สนามบินนานาชาติพนมเปญ รองรับผู้โดยสารทางอากาศได้ทั้งหมด 4.11 ล้านคน ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 144 เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามรายงานของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ ประเทศกัมพูชา

  ข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ ประเทศกัมพูชา

             ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 สนามบินนานาชาติพนมเปญ มีเที่ยวบินมาลง ทั้งหมด 41,596 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

              นายเหมา ฮาวานนัล รัฐมนตรีประจำสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ  ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชา ซึ่งอุตสาหกรรมการบินในกัมพูชาฟื้นตัวได้มากกว่า ร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับยุคการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

 โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

           1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ซึ่งสนามบินนานาชาติเตโช จะช่วยให้การเดินทางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทยและผู้ประกอบธุรกิจกัมพูชาสะดวกมากขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญต่อการขยายตัวต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา รวมทั้งยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกัมพูชา

           2) ปัจจุบัน สนามบินนานาชาติเตโช ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว ร้อยละ 55 โดยสนามบินนานาชาติเตโช จะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2568 ซึ่ง โครงการสนามบินนานาชาติเตโช ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้บริษัท CAIC ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชา ผ่านสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือน และบริษัท Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC) ดำเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกันดาลและตาแก้ว ห่างจากกรุงพนมเปญ เมืองหลวง ไปทางใต้ราว 20 กิโลเมตร

                ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติเตโช มีมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,500 ล้านดอลลาร์ โดยจะได้รับการพัฒนาเป็น 3 เฟส ที่ออกแบบให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50 ล้านคน ประกอบด้วย 3 รันเวย์ และอาคารเทียบเครื่องบินบนพื้นที่ทั้งหมด 2,600 เฮกตาร์

———————————————-

ที่มา: Khmer Times

 พฤศจิกายน 2566

 

thThai