เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเกาะกง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา

 

  • จังหวัดเกาะกงจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก 1 เขต โดยตั้งอยู่ในอำเภอ Botum Sakor เพื่อดึงดูด นักลงทุนให้เข้ามาลงทุน รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยการสร้างงานให้คนในท้องถิ่นนับหมื่นตำแหน่ง
  • นาย Sok Sothy รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง เปิดเผยว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจภายในจังหวัดเกาะกง เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นมากมาย ปัจจุบัน จังหวัดเกาะกงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงแห่งเดียว ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ Neang Kok ตั้งอยู่ในตำบล Pak Klang อำเภอ Mondul Seima จังหวัดเกาะกง ทั้งนี้ หน่วยงานจังหวัดยินดีต้อนรับและสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ต้องการเปิดโรงงานในจังหวัดเกาะกงอย่างเต็มที่
  • ด้าน H.E. Sun Chanthol รองประธานคนที่หนึ่งของสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา หรือ Council for the Development of Cambodia (CDC) เปิดเผยว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ Cambodian Zhejiang Guoji (CJSEZ) จะเปิดสาขาที่สองในจังหวัดเกาะกง เนื่องจาก CJSEZ ในจังหวัดพระสีหนุวิลล์ มีพื้นที่เพียง 130 เฮกตาร์ และมีจำนวนโรงงานเกือบเต็มแล้ว ดังนั้น จึงต้องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ โดยมีแผนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งที่ 2 บนพื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ ในจังหวัดเกาะกง
  • ปัจจุบัน ปัญหาของนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือปัญหาราคาโลจิสติกส์ของกัมพูชาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้จัดทำแผนแม่บทภาคโลจิสติกส์ โดยมีแผนจะเพิ่มต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนี้ ยังขอให้นักลงทุนต่างชาติหาพันธมิตรการลงทุนที่เหมาะสมในกัมพูชา และสามารถหารือและขอคำแนะนำจาก CDC เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกพันธมิตรการลงทุนที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การสูญเสีย

ความเห็นของสำนักงานฯ

  1. จากข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชา ระบุว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 ไทยเป็นประเทศอันดับ 3 ที่กัมพูชาได้นำเข้าสินค้ามากสุด รองจากเวียดนามและจีน ดังนั้น การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มในจังหวัดเกาะกง จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจมาลงทุนในกัมพูชาพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในอำเภอ Botum Sakor ซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกที่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว คาดว่า จะเปิดให้ดำเนินการในเร็วๆ นี้ และจังหวัดเกาะกงยังเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยในภาคตะวันออก อีกด้วย
  2. เนื่องจากกัมพูชามีสิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้ากับสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งมี FTA กับจีนและเกาหลีใต้ และ RCEP กับ 15 ประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาเข้ามาลงทุนในกัมพูชา เพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวที่กัมพูชาได้รับมา รวมทั้ง ใช้สิทธิประโยชน์จากกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ และค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งถูกกว่าประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดเกาะกงยังเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนกับไทย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดค่าขนส่งวัตถุดิบมายังกัมพูชา

—————————

ที่มา: Phnom Penh Post

กันยายน 2566

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

 

thThai