ผลผลิตทางการเกษตรของฟิลิปปินส์ ไตรมาสที่ 2/66 หดตัวร้อยละ 1.3

thThai