เคนยาพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Super Metro) พัฒนาสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มรถบัสขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเข้าประจำการเป็นคันแรก

Super Metro Sacco หนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะชั้นนำของไนโรบี ได้ประกาศเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าคันแรก จัดหาโดย BasiGo บริษัทสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าของเคนยา รถโดยสารไฟฟ้า K๖ ขนาด ๒๕ ที่นั่ง เริ่มให้บริการแล้วตามเส้นทางจากย่านศูนย์กลางธุรกิจ Central Business District ไปยัง Kikuyu และ จาก Central Business District ไปยัง Kitengela

ด้วยความร่วมมือของ BasiGo และ Super Metro ในครั้งนี้ ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะของเคนยามีความน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารที่ใช้พลังงานสะอาด ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๙๐  ลดมลภาวะทางเสียง มีความสะดวกสบายมากขึ้น รถโดยสารไฟฟ้ารุ่น K๖ นี้ออกแบบโดย BYD Automotive บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก ระยะทางวิ่งได้ถึง ๒๕๐ กิโลเมตร  ด้วยการชาร์จครั้งเดียวและใช้เวลาไม่ถึง ๔ ชั่วโมง ในการชาร์จไฟฟ้าใหม่ ตัวรถโดยสารประกอบแบบรถโค้ชระดับพรีเมี่ยมพร้อมเบาะหนังสังเคราะห์ บริการ Free WiFi ช่องเสียบสายชาร์จไฟฟ้าแบบ USB และจอแสดงผลอื่นๆ

นับตั้งแต่ BasiGo เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศเคนยา เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้นำรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเข้ามาสู่เมืองไนโรบี เริ่มทดลองให้บริการจนถึงการนำมาให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อต้นปีนี้ ได้ขับเคลื่อนไปแล้วกว่า ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขนส่งผู้โดยสารมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกลุ่มรถโดยสารร่วมกับผู้ให้บริการรถโดยสารในเมืองไนโรบี ๒ ราย และทาง BasiGo ยังวางแผนที่จะจัดหารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อการขนส่งมวลชนที่ผลิตในประเทศอีกกว่า ๑,๐๐๐ คัน ให้กับผู้ประกอบการขนส่งในเคนยาในอีกสามปีข้างหน้า

ความเห็นของ สคต.

การพัฒนาการใช้งานรถไฟฟ้าไม่ได้เกิดแค่ในยุโรปหรือเอเชีย แต่ในเคนยาหรือแอฟริกาก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ ดังที่เห็นในข่าว ที่บริษัท Baisco ในเคนยาสามารถประกอบรถบัสไฟฟ้าใช้งานเองได้ดังกล่าว ประเทศไทยและผู้ประกอบการในสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตรถไฟฟ้าควรให้ความสนใจในการขยายตลาดมายังแอฟริกาเพราะในอนาคตจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจเนื่องด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ซึ่ง สคต. จะได้รายงานให้ทราบพัฒนาการในการใช้รถไฟฟ้าในตลาดแอฟริกาและเคนยาให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke

ที่มา : The EastAfrican

thThai