ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้  จำนวนรถจักรยานยนต์ดั้งเดิมและรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่จดทะเบียนในสเปนอยู่ที่ 66,432 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ตรงข้ามกับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ 4,105 คัน ลดลง -28.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปัจจุบัน ราว 85.7% ของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในสเปนเป็นรถจักรยานยนต์ โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้  ยอดขายสกู้ตเตอร์ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ดั้งเดิม ลดลง -25.2%, -43.5% และ -51%  ตามลำดับ  ขณะที่ยอดขายไมโครคาร์ (microcars) และรถสามล้อ  เพิ่มขึ้น +26.9% และ 121.9%  ตามลำดับ

ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในสเปนขยายตัวสูงสุดอยู่ที่เมืองเมลิญ่า (+80%) รองลงมา ได้แก่ ลา ริโอฆา (+42.9%) และกันตาเบรีย (+29.4%) ขณะที่ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในแคว้นกาตาโลเนียลดลงมากที่สุด (-64.9%)  รองลงมา ได้แก่ แคว้นบาสก์ (-40.7%)  และซิวตา (-33.3%)

นาย José María Riaño จากบริษัท ANESDOR  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประเภทสองล้อในสเปน กล่าวว่า รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการเดินทางสมัยใหม่ เพราะลดการจราจรที่แออัด  การใช้ประโยชน์ในแง่พื้นที่และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  และเชื่อว่า สถานการณ์การลดลงของยอดขายสินค้าดังกล่าวน่าจะเป็นแค่ชั่วคราว (เมื่อเทียบกับยอดขายที่เป็น บวกในปีที่ผ่านมา) และคาดว่า จะฟื้นตัวในระยะเดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ราว 8% ของยอดขายรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์

ความเห็นของ สคต.

สเปนเป็นตลาดรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปและตลาดได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่า ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในสเปนจะขยายตัว 3.4% ในปีนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ รวมถึงยางรถจักรยานยนต์ของไทยไปยังสเปน ปัจจุบัน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเป็นสินค้าส่งออกของไทยไปสเปนในลำดับต้นๆ และในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ไทยส่งออกรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบไปสเปนเป็นมูลค่า 16.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 63.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

—————————

ที่มา : https://spaintoday.news

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  15-21 พฤษภาคม 2566

thThai