ฟิลิปปินส์จะเป็น 1 ในตลาดก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุดในอีก 15 ปีข้างหน้า

thThai