อัตราเงินเฟ้อลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่หก (Inflation drops for the sixth consecutive months)

thThai