ส่งออกรถยนต์พุ่งและราคาน้ำมันลด หนุนค้าต่างประเทศเช็กเกินดุลในรอบ 2 ปี

 

การค้าต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กในเดือนมีนาคม 2566 พุ่งสูงขึ้น ด้วยมูลค่าสูงถึง 28 พันล้านเช็กคราวน์  โดยปัจจัยบวกมาจากการขยายตัวของการส่งออกรถยนต์ และแรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเช็ก พบว่ามูลค่าการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า เกือบ 16 พันล้าน
เช็กคราวน์ โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ทำให้ดุลการค้าของสาธารณรัฐเช็กเกินดุล โดยในเดือนที่ตัวเลขดุลการค้าเกินดุลสูงสุดคือในเดือนเมษายน 2564

สำหรับตัวเลขการส่งออกในเดือนมีนาคม ขยายตัวประมาณร้อยละ 7.7 ด้วยมูลค่า 417 พันล้านเช็กคราวน์  การนำเข้าขยายตัวประมาณ ร้อยละ 0.4 มูลค่า 401 พันล้านเช็กคราวน์  ทั้งนี้  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีดุลการค้าเกินดุล ไม่ใช่เพียงแค่การขยายตัวของการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน  แต่แรงหนุนอีกส่วนหนึ่งคือการปรับลดของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปรับลงถึงร้อยละ 44

ดุลการค้าต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ขยายตัวมูลค่า 18.8 พันล้านเช็กคราวน์ในเดือนกุมภาพันธ์  และการขาดดุลการค้ากับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปลดลงประมาณ 9 พันล้านเช็กเคราวน์

อนึ่ง อุตสาหกรรมรถยนต์มีประมาณเกือบร้อยละ 30 ของการผลิตรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดของสาธารณรัฐเช็ก โดยในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.4 ล้านคัน และมากกว่าร้อยละ 90 ที่มีการส่งออกไปยังตลาดตางประเทศ  โดยมีเยอรมนีเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด

การผลิตรถยนต์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็ก  โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการขยายตัวอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ  โดยหากไม่ได้มีแรงหนุนจากการผลิตยานยนต์ดังกล่าวแล้ว การขยายตัวของอุตสาหกรรมในเช็กคงจะหดตัวลงมากกว่าที่จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2  ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องในอัตราเดียวกันในเดือนมีนาคม 2566

ท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงสูงขึ้นและหนี้ของรัฐบาลที่สูงขึ้นนั้น  ตัวเลขดุลการค้าที่ได้ดุลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและสำหรับรัฐบาล  โดยคาดหวังว่า การส่งออกของยานยนต์จะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องใน 2566

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

 รายงานการค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเช็ก ที่แสดงถึงตัวเลขการได้ดุลการค้ากับต่างประเทศ และการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวสูงมากในช่วงไตรมาสแรก นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดของประเทศ รวมไปถึงภาพรวมภาวะศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็ก การขยายตัวของการส่งออกยานยนต์ของสาธารณรัฐเช็ก จะเป็นแรงหนุนสำคัญทำให้เห็นโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับด้วยป้จจัยราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ยิ่งเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศขยายตัวได้มากขึ้น

การผลิตของอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึ้นในสาธารณรัฐเช็ก เป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้า semi conduct ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ ที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ  หากเมื่อมีการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้จะมีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการผลิต ควรติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนงานการผลิตให้พร้อมหากมีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งวางแผนบริหารจัดการหากสามารถลดต้นทุนและแข่งขันได้ในเรื่องราคาจะยิ่งเป็นโอกาสในการทำตลาดในช่วงเวลานี้

 

*********************************

ที่มา : Expat.cz

 

thThai