ผู้บริโภคเมียนมาสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ได้หลายช่องทาง

กรมกิจการผู้บริโภค ภายใต้กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ประกาศว่า ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ในเมียนมาได้ ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์กำลังได้รับความนิยมในทั้งย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ และเมืองอื่น ๆ ด้วย ผู้คนชาวเมียนมานับล้านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธุรกิจออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะต้องชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ร้านค้าออนไลน์บางแห่งขอให้ชำระเงินก่อน

ดังนั้น กรมกิจการผู้บริโภคของเมียนมาจึงได้ออกประกาศข้อกำหนดว่า ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ เช่น การไม่ได้รับสินค้าหลังจากชำระเงิน คุณภาพไม่ตรงกับสินค้าในโฆษณา หลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ ข้อมูลที่เกินจริงเกี่ยวกับสินค้า และการไม่ได้รับสินค้าภายในวันเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่เพจเฟสบุ๊คของกรมกิจการผู้บริโภคแห่งเมียนมา หรือ ส่งข้อความผ่าน CAD Myanmar Application หรือติดต่อเบอร์โทร 1535

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

thThai