การประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

thThai