ภูมิภาคมะริดมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งประมาณ 2,000 เอเคอร์ กว่า 600 เอเคอร์ปฏิบัติตามแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

thThai