รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินเดีย โดยเฉพาะ 4 ปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ อาทิ TATA, Mahindra และอีกหลายแบรนด์ดังเปิดตัวรถยนต์ EV รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในกรุงนิวเดลี พบว่าเฉพาะในปีนี้มีการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงนิวเดลี (ม.ค. – มี.ค. 66) ถึง 18,770 คัน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมดในกรุงนิวเดลี หากนับสถิติยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท เฉพาะในเดือนมีนาคม 2566 กรุงนิวเดลี มียอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าถึง 7,917 คัน ซึ่งนับเป็น 14.8% ของยานพาหนะทั้งหมด และถือเป็นเมืองที่มียอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้ามากที่สุดในอินเดีย (คิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 20% และรถรับจ้าง 3 ล้อ 12%)

หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ยานพาหนะไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐในกรุงนิวเดลีได้ออกนโยบายสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆแก่ผู้ซื้อ โดยมียานพาหนะไฟฟ้าที่ได้จำหน่ายภายใต้นโยบายฯสนับสนุนแล้วถึง 112,000 คัน ไม่เพียงแต่การพยายามสนับสนุนแก่ผู้บริโภคทั่วไปหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเท่านั้น แต่ภาครัฐยังมีแผนให้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง เปลี่ยนไปเป็นรถโดยสารที่ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกัน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทั้งในกรุงนิวเดลีรวมถึงรัฐอื่นๆในอินเดียต่างพยายามสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยมีการออกนโยบายลดรายจ่ายให้แก่ผู้ซื้อในรูปแบบต่างๆรวมถึงการลงทุนจัดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในหลายพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทย

สาเหตุสำคัญที่รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าตลอดหลายปีมานี้ เนื่องจากความต้องการในการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) โดยอินเดียถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มลพิษทางอากาศแย่ลำดับต้นๆของโลกมาตลอดหลายปี โดยอยู่ในลำดับที่ 179 จาก 180 ประเทศในปี 2022 อีกหนึ่งสาเหตุที่รัฐบาลพยายามผลักดันเนื่องจากอินเดียต้องการลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลอินเดียประสบภาวะขาดดุลการค้ามาโดยตลอด

สำหรับนโยบายการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้านั้น รัฐบาลได้ออกนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก่ทั้งผู้ผลิตยานพาหนะไฟฟ้าหรือส่วนประกอบ อาทิ โครงการ Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and  Electric Vehicles (FAME) โครงการ Production Linked Incentive (PLI) ในขณะที่นโยบายสำหรับผู้ใช้รถทั่วไปก็มีให้เห็นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดหย่อนด้านภาษีสำหรับการซื้อยานพาหนะไฟฟ้าใหม่ การจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าตามจุดสำคัญต่างๆ นโยบายแลกแบตเตอรี่ที่กำลังวางแผนจะดำเนินการทั่วอินเดีย (Battery Swapping Policy : แลกแบตเตอรี่ที่ประจุไฟฟ้าหมดแล้วกับแบตเตอรี่ที่ประจุไฟฟ้าเต็มพร้อมใช้งาน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอในการชาร์จไฟฟ้า) นโยบายจัดตั้งพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาต เป็นต้น

จากข้อมูลสถิติปี 2022 ยอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าในอินเดีย อยู่ที่ 7.26 แสนคัน (รวมยานพาหนะ 2 ล้อ, 3 ล้อ, 4 ล้อ และรถบัส) ซึ่งเติบโตถึง 58% จากปีก่อนหน้า หากพิจารณามูลค่าการตลาด ในปี 2021 มีมูลค่าการตลาดสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าอยู่ที่ 1.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีมูลค่าถึง 113.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2029 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอินเดีย ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าในอินเดียไปแล้ว ได้แก่ Tata Motor, Hyundai, MG, Hero Electric, Ola Electric, Ather Energy, Mahindra Electric, Okiawa และ Ampere EVs เป็นต้น

————————————————————–

ที่มา :        – Cartoq, 6 April 2023, Electric car sales in Delhi rising: 1 out of 10 new cars bought is an EV!

– Trade Brain, 8 April 2023, Top EV Stocks in India 2023 – List Of Electric Vehicle Companies in India

– E-vehicle info, 3 March 2023, Government Policies and Incentives for Electric Vehicles in India

– Business Standard, 11 April 2023, Electric vehicle sales cross 1-mn units in India, register growth of 58%

– Fortune Business Insights, India electric vehicle market

– EPI.yale.edu/air

thThai