ค่าพลังงานในเช็กเริ่มลง หลังพุ่งสูงสุดในสหภาพยุโรป

 

รายงานตัวเลขของ Eurostat  ระบุราคาแก๊สในสาธารณรัฐเช็กในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ราคาพุ่งขึ้นสูงที่สุดในสหภาพยุโรป ประมาณร้อยละ 231  ขณะที่นายกรัฐมนตรีปีเตอร์ ฟีอาล่า ระบุว่า รายงานของ Eurostat ที่แสดงราคาแก๊สในสาธารณรัฐเช็กว่าปรับขึ้นสูงที่สุดในสหภาพยุโรปนั้น  ทำให้ประชาชนสับสนและมีความสงสัยในความถูกต้องของตัวเลขรายงานดังกล่าว  โดยเสริมด้วยว่า จะเชิญตัวแทนของบริษัทพลังงาน หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงาน และสำนักงานสถิติแห่งชาติของเช็ก มาหารือในเรื่องที่ว่าน่าจะมีความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว  ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน คือสโลวาเกีย พบว่าตัวเลขการปรับขึ้นของราคาพลังงานในสโลวาเกีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ราคาพลังงานปรับขึ้นต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป กล่าวคือปรับขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 18

ทางด้านบริษัทผู้ให้บริการพลังงานขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐเช็ก อาทิ ČEZ และ E.ON  ต่างแสดงความสงสัยในตัวเลขรายงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน  โดย Novinky.cz ระบุว่า ลูกค้าของ ČEZ จ่ายเงินน้อยลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 เนื่องจากมาตรการของรัฐบาล  เช่นเดียวกันกับ E.ON ที่ระบุว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ลูกค้าของบริษัทจ่ายค่าพลังงานน้อยกว่าตัวเลขที่ระบุใน Eurostat ถึงร้อยละ 43

ในครึ่งปีแรกของปี 2565  ค่าแก๊สของเช็กเฉลี่ยประมาณ 2.4 เช็กคราวน์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เพิ่มขึ้น 4.45 เช็กคราวน์/kWh ในช่วงครึ่งปีหลัง  ขณะที่ในปี 2564 ค่าแก๊สต่ำกว่า 2.4 เช็กคราวน์/kWh  ราคาแก๊สในสาธารณรัฐเช็กในเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2565 สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสหภาพยุโรป รองจากเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และสวีเดน

ในเดือนธันวาคม 2565 สำนักงานสถิติเช็กรายงานว่า ราคาแก๊สธรรมชาติสูงขึ้นร้อยละ 140 เมื่อเทียบรายปี  รัฐบาลกำหนดเพดานราคาแก๊สสำหรับครัวเรือน 3 เช็กคราวน์/kWh ซึ่งได้ทำให้ประชาชนชนเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มดีขึ้น  สำหรับราคาแก๊สได้ปรับลดต่อเนื่องในปี 2566 โดยบริษัท E.ON ได้ปรับอัตราให้ต่ำกว่า 2
เช็กคราวน์/kWh

 

ในส่วนของสถานการณ์ค่าไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน  ค่าไฟฟ้าในสาธารณรัฐเช็กในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ราคาสูงที่สุดเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป รองจากโรมาเนียที่ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า

ค่าครองชีพในสาธารณรัฐเช็กยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลของ Eurostat จากปี 2565 แสดงตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ว่าครัวเรือนเช็กต้องเผชิญกับค่าไฟที่สูงขึ้นมากที่สุดในสหภาพยุโรป  และเมื่อผนวกเอาค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สที่สูงขึ้นมารวมกัน  ทำให้ค่าเช่าที่พักอาศัยพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศ โดยปรับขึ้นประมาณร้อยละ 25 ในปี 2565

ตัวเลขต่าง ๆ ที่ออกมา โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีที่ใช้ในการคำนวณตัวเลขดังกล่าวนั้น  แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากทางด้านการเงินของภาคครัวเรือนสาธารณรัฐเช็กในช่วงปี 2565  โดยปัจจุบันราคาพลังงานและแก๊สเริ่มปรับลดลง ประกอบกับช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้  น่าจะพอช่วยให้ประชาชนในสาธารณรัฐเช็กเห็นทิศทางบวกในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอยู่บ้าง

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

 

รายงานตัวเลขค่าพลังงานที่เริ่มปรับลดลง จะช่วยกระตุ้นให้ครัวเรือนเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดภายในประเทศเริ่มมีทิศทางบวก ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนที่มีการท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก คาดว่าจะทำให้ปริมาณความต้องการสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจ HORECA และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องจะเริ่มมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

 

สำหรับผู้ประกอบการไทย การผลิตสินค้าที่สามารถลดต้นทุนและแข่งขันได้ในเรื่องราคา ยังคงมีความสำคัญในช่วงเวลานี้  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงพิจารณาปัจจัยราคาเป็นหลัก  อย่างไรก็ดี สินค้าที่สามารถสร้างความน่าสนใจในเรื่องของความแตกต่าง โดดเด่นในเรื่องคุณลักษณะพิเศษ จะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่ม Niche ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้รักสุชภาพ กลุ่ม Vegan หรือผู้ที่นิยมสินค้า Plant Based  สำหรับการบริหารจัดการขนส่ง/
โลจิสติกส์ที่ดี การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ และบริการหลังการขาย เป็นกลยุทธ์เสริมที่สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

 

****************************

ที่มา : Expat.cz

ข่าวรายสัปดาห์   24 – 28 เมษายน  2566                              สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก

thThai