เศรษฐกิจขาขึ้นส่งฮ่องกงอัตราว่างงานลดลง

 

                                        หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจขาขึ้นส่งฮ่องกงอัตราว่างงานลดลง

ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ณ เมืองฮ่องกง ระหว่าง 17 – 23 เมษายน 2566

ภายหลังจากฮ่องกงได้เปิดเมืองอย่างเต็มตัว เศรษฐกิจฮ่องกงได้กระเตื้องขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านโรงแรม และบริการ ล่าสุดตัวเลขการจองตั๋วเครื่องบินจากทั่วโลกมายังฮ่องกงพุ่งขึ้นถึง 57.2 เท่านับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ส่งผลให้ตัวเลขอัตราการว่างงานของฮ่องกงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนตุลาคมของปีก่อนที่ 3.5 เปอร์เซนต์ลดลงมาอยู่ที่ 3.1 เปอร์เซนต์

ตัวเลขที่ลดลงนี้ถือเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่ 9 และเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และต่ำกว่าที่รัฐบาลประมาณการไว้ที่ตัวเลข 3.2 เปอร์เซนต์ จากผลการสำรวจพบว่าในส่วนของธุรกิจด้านการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงธุรกิจค้าส่งมีตัวเลขอัตราการว่างงานลดลง และยังรวมไปถึงตลาดแรงงานในฮ่องกง ซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของรัฐบาลฮ่องกงได้เดินมาถูกทาง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแจก Consumption voucher เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น การลดราคาตั๋วหนัง ตามแคมเปญ Happy Hong Kong ที่รัฐมนตรีการคลังนาย พอล ชานประกาศในการจัดสรรงบประมาณ 20 ล้าน-เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกงเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในเกาะฮ่องกง

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก สคต.

เมื่ออัตราว่างงานมีตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมหมายถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคย่อมเพิ่มขึ้น สคต. ณ เมืองฮ่องกงได้ทำการสำรวจงานอีเวนต์ที่กำลังจะจัดขึ้นในฮ่องกงซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สินค้าไทยหรือผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงานเพื่อจำหน่ายสินค้า

วันที่ 29 เมษายน 2566 Cinema Day

วันที่ 29-30 เมษายน 2566 Food Fair at HKCEC, Wanchai เทศกาลอาหารที่หว่านไจ๋

วันที่ 3,10,17,24 มิถุนายน 2566 Chill ALL Night ที่ Ocean Park งานเทศกาลที่โอเชี่ยนปาร์ค

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 Sports Carnival, West Kowloon Cultural District

วันที่ 22 มิถุนายน 2566– 7 มกราคม 2567 Farmfest เทศกาลอาหารและประมง

วันที่ 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2566 Harbour Chill Carnival, Wanchai

วันที่ 4-13 สิงหาคม 2566 ‘Happy Hong Kong’ market, HK Science and Technology Parks

ในฐานะของผู้ประกอบการไทย ควรศึกษาข้อมูลการนำสินค้าเข้ามาทำตลาดในฮ่องกงหรือการนำสินค้าเข้าเข้าร่วมในงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิ อาหารทานเล่น อาหารแปลกใหม่ที่ยังไม่มีในตลาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองในตลาดท้องถิ่น

หากผู้ประกอบการท่านใดที่มีสินค้าแปลกใหม่ และประสงค์จะนำเข้ามาในตลาดฮ่องกง สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง หรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com

แหล่งข้อมูล : -หนังสือพิมพ์ The Standard ฉบับวันที่ 24, 25 เมษายน 2566

– ข้อมูล https://www.info.gov.hk/gia/general/202302/16/P2023021600328.htm

 

 

 

thThai