ผู้ค้าปลีกในเกาหลีใต้แสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2566

thThai