รัฐบาลโปแลนด์เตรียมออกประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งโฆษกรัฐบาลระบุว่า จะขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าอาหารซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ออกไปอีก 6 เดือน โดยจะออกประกาศดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2566 นี้

 

ราคาสินค้าและบริการในโปแลนด์ยังคงมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของโปแลนด์ ณ เดือนมีนาคม 2566 จะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 16.1 แล้วก็ตาม ขณะเดียวกัน เริ่มมีหน่วยงานและองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ออกมาแสดงความกังวลต่อมาตการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อของรัฐบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. อัตราเงินเฟ้อของโปแลนด์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 18.4 ถือว่ามีอัตราสูงที่สุดในรอบ 26 ปีของโปแลนด์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ ณ เดือนมีนาคม 2566 มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 16.1 แต่ยังคงสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 15.9 ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ออกมาแสดงความเห็นต่อมาตรการบรรเทาผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อในประเทศว่ายังไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในเดือนเมษายน 2566 นี้

2. นอกจากนี้ ข้อมูลของ National Bank of Poland (NBP) ระบุว่า Core Inflation ณ เดือนมีนาคม 2566 มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 12.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2541 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ก่อนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าอื่นๆ ที่มีราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดภายใต้การควบคุมของนโยบายและมาตรการทางการเงินของรัฐ ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนำมาอ้างอิงในการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารประเทศในภาวะเงินเฟ้อของรัฐบาลโปแลนด์

 

ที่มา :

1. Polish Press Agency
2. National Bank of Poland

thThai