ประกาศกรมส่งเสริมระหว่างประเทศ ที่ 10/2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

thThai