คำสั่งกรมฯ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

thThai