กรอบการสนับสนุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2543

thThai