ข่าวประจำสัปดาห์ (27ก.พ.-3มี.ค.2566) รัฐบาลไบเดนเสนอกฎวัสดุก่อสร้างให้ใช้วัสดุจากภายในประเทศมากขึ้น

thThai