กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม “สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด” ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม "สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด" ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
thThai