กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม “สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด” ณ สถาบันบำราศนราดูร 

กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม "สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด" ณ สถาบันบำราศนราดูร 
thThai