เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

thThai