สองปีจากนี้เศรษฐกิจออสเตรียจะดีขึ้น ทำรัฐลดการอุดหนุน

thThai