ผู้นำอียูรับรองสถานะผู้สมัครให้บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กลายเป็นประเทศล่าสุดที่ได้รับรองสถานะผู้สมัครสมาชิกจากสหภาพยุโรป

thThai