สหรัฐฯนำเข้าลดลงในปลายปี 2022 ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565)

thThai