ราคาเสื้อผ้าในประเทศเกาหลีใต้พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบทศวรรษ ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2565

thThai