บราซิลหันไปใช้ข้าวสาลีของรัสเซียเนื่องจากภัยแล้งกระทบต่อราคาของอาร์เจนตินา

thThai