กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนีย และฮังการีจับมือกันขยายข่ายระบบท่อส่งก๊าซ สู้วิกฤตพลังงานแพง

thThai