เกาหลีใต้ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมบันเทิงท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ

thThai