สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองเซี่ยเหมิน รุกส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วางมาตรการคว้าโอกาสใหม่จาก RCEP

thThai