ข่าวประจำสัปดาห์ (26-30ก.ย.2565) ค่าขนส่งทางเรือถูกลงเมื่อความต้องการสินค้าเอเชียลดฮวบ

thThai