สามหน่วยงาน ลาว จีน ลงนามความตกลงให้ความช่วยเหลือการส่งออกวัวควายไปจีน

thThai