สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/770224/770224.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai