เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอิตาเลียน ใส่ใจอ่านฉลากสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ แนะผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับข้อความบนฉลากสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอิตาเลียน ใส่ใจอ่านฉลากสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ แนะผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับข้อความบนฉลากสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
บริษัท GS1 ของอิตาลีซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการค้าของอิตาลีร่วมกับบริษัท NielsenIQ บริษัทวิจัยทางการตลาด เผยรายงานครึ่งปีเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลของข้อมูลบนฉลากสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวอิตาลี รายงานนี้ครอบคลุมสินค้าอุปโภค บริโภคกว่า 139,302 รายการซึ่งคิดเป็น 83.10% ของยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดของอิตาลีในปี 2023 โดยพบว่าข้อความบนฉลาก โลโก้ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมากกว่า 100 รายการมี 36 รายการที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและมูลค่า โดยแบ่งประเภทข้อความบนฉลากเป็น 7 หมวดใหญ่ ได้แก่
1) ฉลากแสดงถึงสินค้าอิตาลีและภูมิภาค เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 12.09% เช่น Made in Italy, สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองเรื่องแหล่งกำเนิดของสินค้า (Protected Designation of Origin:PDO) (9.10%) สินค้าจากภูมิภาคต่างๆของอิตาลี เช่น Puglia, Valle d’Aosta, และ Basilicata (12.48%)
2) ฉลากสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 14.52% เช่น ไม่มีน้ำตาล (18.50%) น้ำตาลต่ำ (18.30%) ไม่มีไขมันทรานส์ (15.20%) โปรตีนสูง (12.80%) ไขมันต่ำ (11.50%) และไม่มีแอสพาแทม (10.80%) เป็นต้น
3) ความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 33.28% เช่น ไม่มีสารตกค้าง (67.40%) ไม่มีไกลโฟเซต (42.20%) ไม่มีไข่ (12.80%) และไม่มี/ใช้ยาฆ่าแมลงน้อย (10.70%) เป็นต้น
4) การรับรองและมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 13.88% เช่น ฮาลาล (16.70%) Eco (15.60%) วีแกน (11.90%) และปราศจากการทารุณกรรมสัตว์ (11.30%) เป็นต้น
5) สินค้าทำมือ (Artisanal) เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 21.60%
6) ฉลากแสดงประเภทของผิวสัมผัส เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 12.48% เช่น เนื้อครีม (15.00%) นุ่ม (14.20%) ผิวหยาบ (13.70%) และแห้ง (7.80%) เป็นต้น
7) ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยได้ 16.50% เช่น มีโพรไบโอติก/พรีไบโอติก (36.70%) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (24.50%) มีไฮยารูลอน (16.40%) ปราศจากน้ำหอม (14.50%) และปราศจากแอลกอฮอล์ (10.20%) เป็นต้น
รายงานดังกล่าวยังระบุว่าปัจจุบันชาวอิตาเลียนหันมาสนใจเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ส่งเสริมสุขภาพ มีส่วนผสมจากธรรมชาติ มีความปลอดภัย ยั่งยืน และมีมาตรฐานทางจริยธรรม นอกจากนี้ ชาวอิตาเลียนยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มดังกล่าวส่งผลต่อความจำเป็นที่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายต้องปรับปรุงและเสริมสร้างข้อมูลบนฉลากสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารกับผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ความคิดเห็นของ สคต. มิลาน
1. ผู้บริโภคชาวอิตาเลียนให้ความสำคัญกับสินค้าที่ปราศจากสารเคมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากในปัจจุบันชาวอิตาลีหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาด โดยเน้นคุณสมบัติด้านสุขภาพ ความเป็นธรรมชาติ การรับรองมาตรฐานสากล รวมถึงเน้นสินค้าท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตน สอดรับกับแนวการบริโภคที่กำลังเติบโต
2. ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการออกแบบฉลากโดยควรใส่ข้อมูลที่ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอิตาลีและยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพิจารณาเพียงแต่ข้อมูลบนฉลากเท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวอิตาเลียนและชาวยุโรปที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

————————————————
ที่มา: Food Affairs

thThai