แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์   ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน

ในปี 2567 อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มที่จะเติบโต
โดยเทรนด์ที่เน้นนวัตกรรม ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่คาดว่าประเด็นเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเป็นภาพรวมของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

  1. AI ปฏิวัติวงการอาหาร

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ปฏิวัติวิธีการบริโภคและการเตรียมอาหาร แอพพลิเคชันต่างๆ ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค อย่างเช่นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เพื่อลดขยะจากเศษอาหาร อีกทั้งวางแผนการช้อปปิ้งและจัดเตรียมมื้ออาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างสูตรอาหารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆ นอกจากนี้ AI ยังช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยผู้ช่วยหุ่นยนต์ในครัว และช่วยเหลือผู้บริโภคในการติดตามความต้องการทางโภชนาการของตนเองเพื่อคัดสรรเมนูอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้ออีกด้วย

  1. ให้ความสำคัญกับสุขภาพสมอง

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพสมอง โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาใส่ใจอาหารที่สนับสนุนการทำงานของสมองมากขึ้น เทรนด์ของ “การดูแลตัวเอง” กำลังขยายวงกว้างและคลอบคลุมไปถึงการดูแลสุขภาพสมอง โดยอาหาร เช่น อัลมอนด์ ผักใบเขียว และขมิ้น กลายเป็นอาหารที่ต้องมีติดบ้าน โดยอุตสาหกรรมอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพสมองนั้นคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 40 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573

  1. การเพิ่มขึ้นของเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

การเคลื่อนไหวของผู้บริโภคที่ต้องการลดการดื่มแอลกอฮอล์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้บริโภคจำนวนมากเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค อย่างไรก็ตามเครื่องดื่มเหล่านี้ต้องมีรสชาติไม่แตกต่างจากเดิมมากนักเพื่อให้ได้ความรู้สึกแบบเดิมเมื่อดื่มเข้าไป เทรนด์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเบียร์และผู้ผลิตเครื่องดื่มสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

  1. โปรตีนจากพืชกลับมาเป็นตัวเลือกหลัก

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์และชีสได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่หันกลับมาสนใจโปรตีนจากพืชเป็นเพราะประโยชน์ด้านสุขภาพและความไม่ซับซ้อนของกระบวนการผลิต ผู้บริโภคกำลังมองหาอาหารจากพืชที่มีความเรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติที่ส่งเสริมสุขภาพของพวกเขาไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเทรนด์บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาหารที่จะมุ่งเน้นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีและมีความเรียบง่ายมากขึ้นในปี 2567

  1. การลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2024 ขับเคลื่อนด้วย AI สุขภาพ และความยั่งยืน (สคต.โทรอนโต)

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้การลดปริมาณขยะนั้นกลายเป็นกระแสสำคัญ ผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเรียนรู้ในการจัดการกับเศษอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การใช้ผักทั้งต้น การทำอาหารจากก้านหรือเปลือกของผัก และการใช้ของเหลือ แนวโน้มนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในยุคที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ความเห็นของ สคต.

            อุตสาหกรรมอาหารในปี 2567 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมุ่งเน้นถึงสุขภาพและโภชนาการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ AI ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคในด้านต่างๆ อย่างเช่นคัดสรรวัตถุดิบที่เหมาะสมกับตนเองในการนำมาประกอบอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสารอาหารครบถ้วน อีกทั้งกระแสการรักโลกก็เป็นสิ่งสำคัญในการโปรโมทแบรนด์สินค้าต่างๆ เพราะความยั่งยืนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมในหลายๆ ภาคส่วนแล้ว โดยกระแสของอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ภาพรวมการตลาดปรับเปลี่ยนไปพอสมควรจากหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าต้นทุนของนวัตกรรมต่างๆ จะสูงขึ้นก็ตาม แต่การตอบสนองให้ทันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้บริโภคนั้นสำคัญกว่า

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

——————————————————————-

 

thThai