บริษัท ByteDance มีแผนจะลงทุน AI มูลค่า 10,000 ล้านริงกิตในประเทศมาเลเซีย

ที่มา : สำนักข่าว Reuters

Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมของมาเลเซียได้เปิดเผยว่าบริษัท ByteDance ของประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok วางแผนที่จะลงทุนในประเทศมาเลเซียประมาณ 10,000 ล้านริงกิต หรือ 2.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศมาเลเซีย

รัฐมนตรีได้กว่าเสริมเพิ่มเติมว่า “ส่วนหนึ่งของข้อตกลงล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ขยายกิจการเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ ByteDance วางแผนจะขยายศูนย์อำนวยการบริการข้อมูล (Data Centre) ในรัฐยะโฮร์ของมาเลเซียด้วยการลงทุนเพิ่มเติมกว่า 1.5 พันล้านริงกิต โดยลงทุนเพิ่มเติมนี้โดย ByteDance จะช่วยให้มาเลเซียบรรลุเป้าหมายในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลถึง 22.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเลเซียภายในปี 2025 อย่างไม่ต้องสงสัย” เช่นเดียวกันนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ประกาศลงทุนในประเทศมาเลเซีย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อเดือนที่แล้ว Google กล่าวว่า กำลังวางแผนการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งแรกและ Google Cloud Region ในมาเลเซีย ขณะที่ Microsoft กล่าวว่าจะลงทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายบริการคลาวด์และ AI

 

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การลงทุนครั้งใหญ่ของ ByteDance, Google และ Microsoft ในประเทศมาเลเซียเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามาเลเซียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริการคลาวด์ การลงทุนเหล่านี้มีผลกระทบหลายด้าน ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ การลงทุนกว่า 10,000 ล้านริงกิตของ ByteDance ในศูนย์ AI และการขยายศูนย์ข้อมูลในรัฐยะโฮร์ รวมถึงการลงทุนของ Google และ Microsoft จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียให้ถึง 22.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2025 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสร้างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนา AI ซึ่งจะช่วยลดอัตราการว่างงานและเพิ่มทักษะให้กับประชากรท้องถิ่น กระตุ้นการบริโภคและการขยายตัวของภาคธุรกิจอื่นๆ แต่อาจเกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ที่มีทักษะกับผู้ที่ขาดทักษะที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลต้องแก้ไข

 

ผลกระทบในด้านเทคโนโลยีการสร้างศูนย์ข้อมูลและศูนย์ AI จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศ ทำให้มาเลเซียมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และด้วยการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับมาเลเซียที่จะสามารถแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ผลกระทบในด้านการเมืองและนโยบายความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจะส่งสัญญาณบวกต่อการลงทุนจากบริษัทอื่น ๆ ในอนาคต ทำให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยรัฐบาลมาเลเซียอาจต้องปรับปรุงนโยบายและกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อรองรับการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวกับ AI  

 

 

ความคิดเห็น สคต.

การลงทุนครั้งใหญ่ของ ByteDance, Google และ Microsoft ในมาเลเซียจะมีผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยในหลาย ๆ โดยผู้ประกอบการไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาเลเซียมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ประเทศไทยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเทคโนโลยี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเช่นเดียวกับมาเลเซีย และควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น การลดข้อจำกัดในการทำธุรกิจและการปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรเพื่อให้แรงงานไทยมีความ

พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลไทยควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การลดภาษีสำหรับบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยี การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสร้างศูนย์กลางเทคโนโลยีในประเทศ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai