ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านยานยนต์ทั่วโลกโดยดีลอยท์ (Deloitte) พบว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามมากกว่าร้อยละ 30 สนใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยเหตุผลหลักคือ (1) ต้นทุนการใช้งานลดลง (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ผลกระทบต่อสุขภาพ และ (4) ประสบการณ์การขับขี่ เป็นปัจจัยสำคัญกำหนดความสนใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ขณะเดียวกันชาวเวียดนามราวร้อยละ 49 ยังคงเลือกใช้ยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2566 จํานวนผู้ใช้ที่สนใจรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles หรือ BEV) และรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles หรือ PHEV) คิดเป็นร้อยละ 16 และ 17 ตามลำดับ

สําหรับรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicles หรือ HEV) มีชาวเวียดนามเพียงร้อยละ 9 ที่สนใจรถยนต์ประเภทนี้ ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค 2-3 เท่า เช่น ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเกือบครึ่งหนึ่งในเวียดนาม (ร้อยละ 48) พึ่งพาการชาร์จไฟที่บ้านเป็นหลัก ขณะที่ปัจจุบันการชาร์จไฟ ณ สถานที่ทำงานมีสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในกลุ่มประเทศที่ได้ทำการสำรวจ นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 32 ของเจ้าของ EV ในเวียดนามใช้สถานีชาร์จบนถนนสาธารณะ

นอกจากนี้ ผลการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ EV ประมาณร้อยละ 37 เต็มใจรอชาร์จแบตเตอรี่ ณ สถานีชาร์จสาธารณะ ระหว่าง 21 – 40 นาที ผู้ใช้ร้อยละ 31 คาดว่ากระบวนการชาร์จจะใช้เวลาระหว่าง 10-20 นาที และผู้ใช้ร้อยละ 10 เต็มใจรอ 10 นาที

ในตลาดเวียดนาม ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดสามประการที่ผู้ใช้ EV กังวล ได้แก่ ระยะทางในการเดินทาง ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ และความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

(แหล่งที่มา https://vietnamnews.vn/ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

วิเคราะห์ผลกระทบ

นโยบายของรัฐบาลเวียดนามในการสนับสนุนรถ EV  แคมเปญประชาสัมพันธ์ของบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ EV และผู้บริโภคเวียดนามที่เริ่มนิยมรถ EV เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพัฒนาในเวียดนาม ในปี 2566 จำนวนรถยนต์ที่ขายในตลาดเวียดนามอยู่ที่ 369,431 คัน ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2565 (486,217 คัน) ในขณะเดียวกันจำนวนรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตในเชิงบวก ในปี 2566 บริษัท VinFast ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนาม ได้ประกาศผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ว่ามีการขายรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 34,855 คัน ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 5 เท่า แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตในตลาดเวียดนาม อย่างไรก็ตามมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระยะหนึ่ง โดยมีปัจจัยสำคัญคือการมีสถานีชาร์จรถ EV ที่เพียงพอและครอบคลุม

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

ความสนใจของผู้บริโภคสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบในประเทศไทย ปัจจุบันความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล การขยายตัวของตลาดรถ EV ยังส่งผลต่อความต้องการสินค้าแบตเตอรี่และสถานีชาร์ตรถ EV อีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV มาในเวียดนาม

thThai