ชาวจีนมักจะให้ความสำคัญของการรักษาผิวพรรณ และปกป้องผิวพรรณไม่ให้เกิดริ้วรอย รวมถึงชะลอการเกิดริ้วรอย ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อต่อต้านริ้วรอยของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลายสถาบันต่างคาดการณ์ว่าในปี 2567 ขนาดตลาดความงามเพื่อการต่อต้านริ้วรอยของจีนจะสูงถึง 150,000 ล้านหยวน และด้วยกำลังการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของชาวจีน จึงมีการคาดการณ์ว่าจีนจะเป็นตลาดอุตสาหกรรมความงามเพื่อการต่อต้านริ้วรอยที่ใหญ่ที่สุดของโลก

 

แนวโน้มอุตสาหกรรม Anti-aging ของจีนปี 2567 สามารถแบ่งได้ดังนี้

 

  1. ความตระหนักและการรับรู้ถึงการต่อต้านริ้วรอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าคลีนิคความงามนิยมใช้บริการโปรแกรมต่อต้านริ้วรอยมาที่สุด ซึ่งครอบคลุมไปถึงผู้บริโภควัยหนุ่มสาวด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลของ iResearch บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้านการตลาดของจีน พบว่า ในปี 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ซื้อสินค้าความงามเพื่อผิวพรรณนั้นสูงถึงร้อยละ 69 และยังพบว่ามีผู้บริโภคร้อยละ 59.2 ที่อายุ 20 – 30 ปี เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับริ้วรอย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยที่มีคุณสมบัติปลอดภัย ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้น และเห็นผลได้ทันที ได้รับความนิยมที่สุด

 

  1. กลุ่มผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยมีอายุน้อยลง ไม่เพียงแต่กลุ่มสูงวัย หรือวัยกลางคนเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงคนรุ่นใหม่ และ Gen Z ที่มีความกังวลปัญหาริ้วรอยบนผิว และให้ความสำคัญต่อการปกป้องและต่อต้านริ้วรอยที่อาจเกิดขึ้นก่อนวัยมากขึ้น จึงกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยในปัจจุบัน

 

การต่อต้านริ้วรอยเป็นกระแสความงามในจีน

 

ตามรายงานของ Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและวิเคราะห์วิจัยตลาดเปิดเผยว่า ในปี 2570 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพของจีนจะสูงถึง 200,000 ล้านหยวน (1 ล้านล้านบาท) และมูลค่าตลาดการแพทย์เพื่อความงามจะสูงถึง 400,000 ล้านหยวน (2 ล้านล้านบาท) นอกจากนี้ ตามรายงานวิจัยความต้องการของผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อต้านริ้วรอยของจีนและของโลกปี 2565 – 2566 เปิดเผยว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 – 35 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.80 และยังพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 53.20 เริ่มสนใจการต่อต้านริ้วรอยระหว่างช่วงอายุ 26 – 35 ปี และร้อยละ 23.2 เริ่มสนใจการต่อต้านริ้วรอยระหว่างช่วงอายุ 18 – 25 ปี

 

  1. ความต้องการต่อต้านริ้วรอยแซงหน้าความต้องการผิวขาวใส ในปี 2565 พบว่าผลิตภัณฑ์กระชับและต่อต้านริ้วรอย มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.97 และผลิตภัณฑ์ไวน์เทนนิ่ง มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.23 ของตลาดความงาม สาเหตุที่การต่อต้านริ้วรอยแซงหน้าความขาวใส มาจากการบ่มเพาะตลาดเกี่ยวกับแนวคิดในการต่อต้านริ้วรอยที่มีกระแสมากขึ้น ปัจจุบันผู้ใช้บริการทางการแพทย์เพื่อการต่อต้านริ้วรอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 64.36 ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์เพื่อความงาม

 

การต่อต้านริ้วรอยเป็นกระแสความงามในจีน

 

  1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาฟักฟื้นสั้น รายงานวิจัยอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อความงามของจีนปี 2565 เปิดเผยว่า เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการต่อต้านริ้วรอยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเสริมความงามโดยไม่ศัลยกรรม มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่ต้องพักฟื้น ใช้เวลาในการฟื้นฟูระยะสั้น และเห็นผลลัพธ์ที่ดี จึงคาดว่าในปี 2568 ขนาดตลาดความงามโดยไม่ศัลยกรรมจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 227,900 ล้านหยวน (1.1395 ล้านล้านบาท) คาดว่าจะกลายเป็นตลาดหลักของการแพทย์เพื่อความงาม และเป็นทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีการต่อต้านริ้วรอย

 

การต่อต้านริ้วรอยเป็นกระแสความงามในจีน

 

  1. ผู้ชายมีแนวโน้มเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญ ความขาวใสสำหรับผู้ชายแล้วอาจไม่ได้ให้ความสำคัญมาก แต่กลับให้ความสนใจในเรื่องการต่อต้านริ้วรอย จากรายงานการวิจัยความต้องการผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อต้านริ้วรอยจีนและโลกปี 2565 – 2566 พบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยเป็นผู้หญิงร้อยละ 70.7 และเป็นผู้ชายร้อยละ 29.3 มีการวิเคราะห์ว่าในอนาคต จะพบสถาบันความงามทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยระดับมืออาชีพสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะมากขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้หญิงยังคงเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ผู้ประกอบการยังมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพศหญิงได้อีกมาก การต่อต้านริ้วรอยจะกลายเป็นการแข่งขันขนาดใหญ่ของวงการความงามทางการแพทย์

 

ความเห็นของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

 

ชาวจีนส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้ถึงการรักษา บำรุงผิวพรรณ และป้องกันริ้วรอยที่อาจเกิดขึ้นกับผิวพรรณก่อนวัยอันควรมากขึ้น ประกอบกับการบริโภคที่ยกระดับ ความต้องการสุขภาพที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรมการต่อต้านริ้วรอยในจีนมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีน จึงนำมาซึ่งโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน เช่น ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าชะลอริ้วรอย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ให้ความชุ่มชื้น รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรไทยที่ผู้บริโภคสามารถใช้ดูแลผิวพรรณด้วยตัวเองได้ที่บ้าน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถร่วมมือกับ KOL/ KOC ในการจัดทำคอนเทนต์/ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการบริโภคให้มากขึ้น และยังสามารถแสวงหาช่องทางในการจำหน่ายทั้งออฟไลน์โดยผ่านงานแสดงสินค้าในประเทศจีนแต่ละมณฑล/เมือง และช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ เพื่อทดสอบตลาดและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ โอกาสในการขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคหลักชาวจีนแต่ละมณฑล/ เมืองเป็นสำคัญด้วยเช่นกัน

 

แหล่งที่มา

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1799079567963356495&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800280425818924461&wfr=spider&for=pc

 

******************************

thThai