การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในเวียดนาม

การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จากจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม จากสถิติข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในเดือนเมษายนมีการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจำนวน
890,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าผลผลิตรวมในเวียดนามถึง 1.5 เท่า โดยนำเข้าจากจีนคิดเป็นร้อยละ 71

ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามนำเข้าเหล็ก HRC จำนวน 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าจากจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นสองเท่าของปี 2566 โดยราคานำเข้าเหล็ก HRC จากจีนต่ำกว่าตลาดอื่นๆ อย่างมาก ราคานำเข้าเฉลี่ยจากจีนอยู่ที่ 578 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หากนำเข้าเหล็ก HRC จากเกาหลีใต้จะมีราคาสูงกว่า
132 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ถ้าในส่วนราคา HRC ของเวียดนามจะราคาสูงกว่า 50-60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเห็นได้ว่าราคาเหล็กจากจีนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดนี้ส่งผลส่วนแบ่งตลาดลดลง

การที่เวียดนามมีการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าจำนวนมากจากจีนสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กในเวียดนาม ซึ่งอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีบริษัทผู้ผลิตเหล็ก HRC เพียงสองราย ได้แก่ Hoa Phat Group (HPG) และ Formosa Ha Tinh Hung Nghiep Iron and Steel Co., Ltd. (FHS) ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MOIT) เพื่อขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ในการนำเข้าเหล็ก HRC
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนและอินเดีย

อย่างไรก็ตาม มีอีก 7 บริษัทที่มีการคัดค้านกับคำร้องนี้ ได้แก่ บริษัท Hoa Sen, TVP Steel, Nam Kim Steel,
Dong A Steel, Phuong Nam Steel Pomina Steel และ Vina One Steel โดยบริษัทเหล่านี้เชื่อว่าหากใช้มาตรการปกป้องทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมเหล็กได้ เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้เหล็ก HRC ทั้งหมดของเวียดนามประมาณ 10 – 13 ล้านตันต่อปี โดยเหล็ก HRC เป็นวัตถุดิบสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การผลิตโครงเรือ
โครงรถยนต์ หรือ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ (เหล็กชุบซิงค์ ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้าง)

การผลิตเหล็ก HRC ในเวียดนามผลิตโดยสองบริษัทเท่านั้น ได้แก่ Hoa Phat และ Hung Nghiep Formosa มีกำลังการผลิตเหล็ก HRC รวมอยู่ที่ประมาณ 8.2 ล้านตันต่อปี และถึงแม้ว่า HPG และ FHS ผลิตเต็มกำลังการผลิตและขายเฉพาะในเวียดนามเท่านั้นก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในเวียดนามได้อย่างเพียงพอ

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามนำเข้าเหล็ก HRC จากจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ซึ่งในปี 2565 ปริมาณเหล็ก HRC ที่นำเข้าจากจีน ประมาณ 3 ล้านตัน ปี 2566 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 47 โดยปัจจุบันผู้ผลิต HRC ในเวียดนามสามารถผลิตเหล็กเข้าสู่ตลาดเวียดนามได้เพียงประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น โดยหมายถึงว่าเหล็ก HRC นำเข้าเกินจำนวนการผลิตเหล็ก HRC ในเวียดนาม ทำให้เกิดความไม่สมดุลของภาคอตุหากรรมเหล็กของเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการนำเข้าจากจีนมาจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างของจีนอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลให้สินค้าเหล็กล้นตลาด
อย่างรุนแรง จีนจึงจำเป็นในการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม หากเวียดนามจะออกกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดต่อสินค้าเหล็ก HRC อาจะส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเหล็กแปรรูปและการประกอบ
การผลิตท่อเหล็กต่างๆ ในเวียดนามได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติกส์ ดังนั้นเวียดนามจึงจำเป็นต้องมีแนวทางแก้ปัญหาเพื่อรักษาสมดุลของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทอื่นๆ

 

thThai