ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงาน ของ สคต. ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

thThai