ฟิลิปปินส์..คลื่นลูกใหม่อายุน้อยสุดในอาเซียนในอนาคต

thThai