ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี

งานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS ณ เมืองปาร์มา (เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Food Valley ของอิตาลี) ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญอันดับต้นในอิตาลีและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยนับเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร Made in Italy โดยเฉพาะสินค้า PDO และ PGI ที่มีความสำคัญมากที่สุดในระดับชาติ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมและความเป็นเลิศของอาหารอิตาเลียนซึ่งมีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาการค้าและเลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันต่างๆ ให้ความสำคัญกับงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก อาทิ Food service (ร้านอาหาร catering โรงแรม และบาร์) Trade (ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก) Professional (เชฟ) Large-scale distributor (ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต Cash & Carry) ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สื่อมวลชนด้านอาหาร สมาคมและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน เห็นโอกาสในการสร้างการรับรู้สินค้าอาหารไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน และธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในอิตาลี จึงได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Fiere di Parma เมืองปาร์มา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย สินค้า/ผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และร้านอาหาร Thai SELECT ในอิตาลีและในประเทศเขตอาณา ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและให้ลองชิมอาหารไทยภายในคูหา เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้บริโภคในอิตาลี และผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก ได้รู้จักสินค้าอาหารไทย ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางในการช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารไทยให้ขยายตัวในตลาดอิตาลีเพิ่มมากขึ้น
การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน CIBUS 2024 ครั้งนี้ ถือเป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรกของไทย (นอกเหนือจากไทย ยังมีประเทศในแถบเอเชียที่เข้าร่วม ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย) ซึ่งคูหาไทยตั้งอยู่ในอาคาร 8 (Local, Regional และ International) เลขที่ H018 ขนาด 36 ตารางเมตร โดยตำแหน่งคูหาไทยตั้งอยู่บนทางเดินเข้า-ออกหลักของอาคาร และรายล้อมด้วยคูหาอิตาเลียนขนาดใหญ่ มีการนำสินค้าอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT หลายรายการมาจัดแสดง เช่น กะทิกล่อง/กระป๋อง มาม่า เครื่องดื่มผลไม้ ซอสปรุงรสต่าง ๆ ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรส น้ำพริกแกง น้ำมะพร้าวสด เบียร์ เป็นต้น รวมถึงยังมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ cookbook เมนูอาหารไทยที่หลากหลาย และรายชื่อร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในอิตาลีและประเทศในเขตอาณา นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม ได้ร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตร อาทิ แก้วมังกร น้ำมะพร้าว พร้อมชุด meal kit ผัดไทย และนำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงร่วมกัน ถือเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของทีมประเทศไทยในอิตาลี เพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าอาหารไทย
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดงาน คูหาไทยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจร้านอาหาร นักศึกษาด้านอาหาร ผู้บริโภคท้องถิ่น จำนวนมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาเลียน คิดเป็นสัดส่วน 80% และชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ คอซอวอ อินโดนีเซีย อินเดีย สเปน แอลบาเนีย บาห์เรน นอร์เวีย ดูไบ เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมคูหาไทยเป็นอย่างมาก ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำมะพร้าวกระป๋อง น้ำมะพร้าวสด ข้าวหอมมะลิ และชุด meal kit ผัดไทย จากการสอบถามลูกค้าต่าง ๆ พบว่า ลูกค้าในอิตาลีส่วนใหญ่ (ร้านค้าปลีก ร้านอาหารเอเชีย ร้านอาหารอิตาเลียน) เลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากผู้นำเข้าในอิตาลี เนื่องจากปริมาณการซื้อไม่มากนัก และต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเข้า และข้อจำกัดของพื้นที่เก็บสินค้า แต่ก็พบว่ามีลูกค้าบางส่วนสนใจที่จะนำเข้าจากผู้ส่งออกไทยโดยตรง เพื่อลดต้นทุนของราคาสินค้าและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอิตาลี/ยุโรป
นอกจากนี้ มีเชฟจากร้านอาหารอิตาเลียน ร้านอาหารต่างชาติในอิตาลี สนใจสอบถามเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารไทยจำนวนมาก โดยมองหาเครื่องปรุงของไทยสำหรับนำเสนอเมนูอาหารไทยในร้านอาหาร ได้แก่ ซอสผัดไทย ซอสหอยนางรม เป็นต้น รวมถึงมีผู้แทนจาก TasteAtlas (บริษัทจัดอันดับรายการอาหารทั่วโลกที่ได้รับความนิยม) ให้ความสนใจแวะชมคูหาไทย และมองหาความร่วมมือกับประเทศไทย ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Thai SELECT ผ่านช่องทาง “TasteAtlas” อีกด้วย
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
นอกจากนี้ มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดงานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 โดยการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยในครั้งนี้ สคต. ณ เมืองมิลาน คาดว่าจะเกิดการเจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจอิตาเลียน/นักธุรกิจต่างชาติและผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น
ระหว่างงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยภายในคูหา (วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567) ตั้งแต่เวลา 12.30 น. -14.00 น. (โดยเชฟคนไทย คุณปานจรี บุญช่วย) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอิตาลี โดยได้สาธิตการทำเมนูอาหารไทยที่หลากหลาย ได้แก่ ผัดกะเพราเนื้อ แกงมัสมั่นไก่ ต้มข่าไก่ แกงเขียวหวาน และผัดไทย โดยทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งการสาธิตการทำอาหารไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้แวะชมการสาธิตการทำอาหารไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีโอกาสได้ทดลองชิมอาหารไทย ซึ่งส่วนใหญ่เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่มีการสาธิตและให้ชิมอาหารไทยภายในงาน โดยส่วนใหญ่รู้จักและชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก และมีโอกาสในการรับประทานอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันวัตถุดิบ เครื่องปรุงอาหารไทยมีวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นในร้านค้าเอเชียและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในอิตาลี รวมถึงมีจำนวนร้านอาหารไทยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์ มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น อาหารไทยควรใช้จุดแข็งดังกล่าวในการเข้ามาเจาะตลาดอาหารอิตาลี เหมือนอาหารญี่ปุ่น และอาหารจีน ที่ได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท้องถิ่นในอิตาลีไปแล้ว
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ชาวอิตาเลียนแห่ต่อคิวชิมอาหารไทยคึกคัก ในงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 ประเทศอิตาลี
ความคิดเห็นของ สคต. ณ เมืองมิลาน
1. อิตาลีถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมด้านอาหารที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้อาหารต่างชาติที่ต้องการเจาะตลาดอาหารในอิตาลีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร CIBUS 2024 (มีจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 3,000 บริษัท และมีผู้เข้าชมงานกว่า 75,000 ราย +25% เทียบกับงานปี 2565) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย สินค้าอาหารไทย ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และร้านอาหาร Thai SELECT ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย Soft Power ที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้บริโภคในอิตาลี และผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกได้รู้จักสินค้าอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ ในการใช้งานดังกล่าวเพื่อแนะนำสินค้าอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคในอิตาลีและผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงผู้ประกอบการไทยยังสามารถศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคและสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ แลกเปลี่ยนแนวคิดและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารกับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ารายอื่นๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ยังช่วยตอกย้ำการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) ให้สอดแทรกไปในทุกพื้นที่ เพื่อยืนยันบทบาทของประเทศไทยที่พร้อมจะเป็นครัวของโลก ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงทางอาหาร (food security) และความยั่งยืน (Sustainability) ที่เป็นแนวโน้มสำคัญของโลกในขณะนี้
2. ในปี 2567 (มกราคม – มีนาคม) ไทยส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมายังอิตาลี ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มูลค่า 12.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+112.37%) สิ่งปรุงรสอาหาร มูลค่า 1.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+42.66%) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มูลค่า 2.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+232.89%) ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโอกาสของการขยายการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยมายังอิตาลียังคงมีแนวโน้มที่สดใส นอกจากนี้ การจัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567) มีผู้นำเข้าในอิตาลีรายสำคัญ ๆ หลายราย เตรียมพร้อมเดินทางเข้าร่วมเจรจาการค้าในงานดังกล่าว โดยต้องการขยายการนำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรายการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น และธุรกิจบริการร้านอาหารต่าง ๆ ในอิตาลีที่เพิ่มขึ้น

thThai