ไตรมาสแรกเศรษฐกิจสเปนโต 0.7% ท่องเที่ยวพุ่ง โอกาสธุรกิจไทยเพียบ

เศรษฐกิจสเปนเริ่มต้นปี 2567 อย่างแข็งแกร่งด้วยการเติบโต  0.7% ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ที่ปรับขึ้นเป็น 0.7% เช่นกัน การเติบโตนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุน การบริโภค การส่งออก และการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกบริการและภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวพุ่งสูงถึง 11% เมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาส (และ 9.3% เทียบกับไตรมาสแรกของปี 2566)  ที่สำคัญรายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในสเปนก็เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลักและที่อยู่อาศัยก็ยังคงมีการเติบโตที่น่าสนใจ โดยมีการเพิ่มขึ้น 3.7% และ 3% ตามลำดับ

 

การขยายตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่ดีในหลายด้าน ได้แก่ การลงทุนที่เติบโตขึ้น 1.3% การบริโภคภายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 0.3% และการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 2.4% การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยให้ GDP เติบโตขึ้นถึง 2.2 % ขณะที่ความต้องการจากต่างประเทศก็มีส่วนช่วยอีก 0.2 % ต่อการเติบโตของ GDP ประจำปี

 

ในภาพรวม การบริโภคในครัวเรือนเติบโตเช่นกันโดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อและการพัฒนาในด้านการจ้างงาน ทุกภาคส่วนของกิจกรรมเศรษฐกิจมีการเติบโตในช่วงเดือนแรกของปี โดยมีการเน้นย้ำถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น 2.2% ในไตรมาสนี้ ส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคการก่อสร้างเติบโต 2.0% ต่อไตรมาส ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากไตรมาสก่อน สำหรับภาคบริการก็มีการเติบโตเล็กน้อยเป็น 0.3% และภาคส่วนหลักอื่น ๆ ก็มีการเติบโตเป็น 2.5% ต่อไตรมาส ลดลงจาก 5.3% ในไตรมาสก่อนหน้า

 

รัฐบาลสเปนคาดการณ์เศรษฐกิจเติบโต 2% ในปี 2567

ปี 2566 เศรษฐกิจของสเปนเติบโตอย่างต่อเนื่องและจบปีด้วยการเติบโต 0.7% ในไตรมาสสุดท้าย เทียบกับ 0.5% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งทั้งสองตัวเลขมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และทำให้ 2566ปิดท้ายด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ 2.5% การเติบโตที่ดีของการบริโภคทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมถึงการฟื้นตัวของการส่งออก ได้ช่วยกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจได้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ยุโรปประสบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2567 ทั้งปี รัฐบาลคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 2% จากการประเมินของกระทรวงเศรษฐกิจที่อิงตามข้อมูลจากสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ผลการทำงานของเศรษฐกิจสเปนในช่วงปลายปีที่แล้วและข้อมูลที่ดีในไตรมาสแรกทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้สำหรับปี 2024 ที่ 2%

 

ผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจสเปนในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาและข้อมูลที่ดีในไตรมาสแรกทำให้สเปนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้สำหรับปี 2567 นอกจากนี้ กระทรวงที่มีรัฐมนตรี Carlos Body ยังเน้นย้ำว่าข้อมูลยืนยันถึงการเติบโตที่เด่นชัดของเศรษฐกิจสเปนเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจหลักของเขตยูโร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง ในไตรมาสแรกของปี เศรษฐกิจในเขตยูโรเติบโตเพียง 0.3% ในขณะที่อิตาลีเติบโตเท่ากับ 0.3% และทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีเติบโตเพียง 0.2% ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโต 0.7% ของสเปนมาก

 

การจ้างงานและรายได้ของพนักงานในสเปน รายได้และค่าจ้างในสเปน มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 8.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำนวนตำแหน่งงานเทียบเท่าเต็มเวลามีการเพิ่มขึ้น 3.8% และ ค่าจ้างเฉลี่ยต่อตำแหน่งเพิ่มขึ้น 4.4% ค่าตอบแทนรวมมีการเพิ่มขึ้น 2.9% จำนวนตำแหน่งงานเงินเดือนเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 0.8% และค่าตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.1%

 

ในแง่ของชั่วโมงการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.3% ต่อปี และการจ้างงานในแง่ของจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับ 2.3% และ 3.9% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก INE การเติบโตนี้ได้ช่วยให้สามารถสร้างงานได้มากกว่า 650,000 ตำแหน่งตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2567 จนถึงตอนนี้ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าผลิตภาพต่องานเทียบเท่าเต็มเวลามีอัตราการลดลงปีต่อปีที่ -0.9% ในไตรมาสนี้ แต่ผลิตภาพต่อชั่วโมงการทำงานจริงเพิ่มขึ้น 1.1%ทางด้านรายได้รวมของการดำเนินงาน / รายได้ผสมรวม (ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ของธุรกิจ) ได้เพิ่มขึ้น 2.6% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่คล้ายกับไตรมาสที่สี่ของปี 2023 และเมื่อเปรียบเทียบตามไตรมาส การเติบโตได้ลดลง 2.6% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคงและสอดคล้องกันผ่านทุกไตรมาส

 

ภาคการท่องเที่ยวของสเปนมีการเริ่มต้นปี 2567 อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน และกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีนักท่องเที่ยวถึง 100 ล้านคนในปีนี้

การท่องเที่ยวในปี 2567 เปิดศักราชด้วยตัวเลขที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15% และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 25% เท่ากับตัวเลขในเดือนมกราคม  หากย้อนไปในเดือนมกราคม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวน 5 ล้านคนเป็นครั้งแรก ตัวเลขนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้การท่องเที่ยวในสเปนสร้างสถิติใหม่ รวมแล้วในสองเดือนแรกของปี มีนักท่องเที่ยวถึง 9.7 ล้านคน ซึ่งเท่ากับว่ามีการเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 และเทียบได้ว่ามีการเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนเมื่อเทียบกับสองเดือนแรกของปี 2562

 

การเพิ่มขึ้นนี้ยังรวมถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเงินเฟ้อและการท่องเที่ยวแบบ “ล้างแค้น” ที่มีการให้ความสำคัญกับการเดินทางมากกว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 25.7% เป็น 6,747 ล้านยูโร รวมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายรวมเป็น 13.3 พันล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% เป็นตัวเลขที่ไม่เคยบันทึกไว้ก่อนแม้แต่ก่อนโรคระบาด COVID-19 และยังสร้างสถิติใหม่ในแง่ของการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว (1,347 ยูโร) และการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน (173 ยูโร)

 

ไตรมาสแรกเศรษฐกิจสเปนโต 0.7% ท่องเที่ยวพุ่ง โอกาสธุรกิจไทยเพียบ

 

สามประเทศที่มีผู้เดินทางมายังสเปนมากที่สุดคือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี โดยรวมกันมีส่วนไม่ถึงครึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมด (42%) โดยสหราชอาณาจักรยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึง 1.77 ล้านคนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.4% จากปีที่แล้ว และคิดเป็น 18% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการให้บริการในสเปนของสายการบิน Jet2 และ Ryanair และนอกจากนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรแล้ว ฝรั่งเศสตามมาเป็นอันดับสองด้วยนักท่องเที่ยว 1.19 ล้านคน และเยอรมนีอยู่ในอันดับใกล้เคียงด้วยนักท่องเที่ยว 1.14 ล้านคน ทั้งสองประเทศรวมกันมีนักท่องเที่ยวประมาณ 12% ของจำนวนทั้งหมด

 

ไตรมาสแรกเศรษฐกิจสเปนโต 0.7% ท่องเที่ยวพุ่ง โอกาสธุรกิจไทยเพียบ

 

ในส่วนของจุดหมายปลายทาง หมู่เกาะคานารีได้รับประโยชน์อย่างมากจากการกลับมาของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วง High Season เนื่องจากนักท่องจากยุโรปกลางและยุโรปเหนือมักจะหนีอากาศหนาวมาพักผ่อนที่หมู่เกาะ Canary

 

ในเดือนกุมภาพันธ์นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่หมู่เกาะ Canary มีถึง 1.4 ล้านคน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2566 และในสองเดือนแรกของปี ตัวเลขดังกล่าวสูงถึง 2.7 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้น 11.3% สำหรับฤดูร้อนนี้ การคาดการณ์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในหมู่เกาะคานารีก็เต็มไปด้วยความหวัง เนื่องจากจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินที่จองไว้สำหรับช่วง High Season นี้เติบโตขึ้น 10% เป็น 1.2 ล้านที่นั่ง นอกจากนั้นแล้ว จุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวรองลงมาได้แก่ Catalonia ที่มีนักท่องเที่ยว 2 ล้านคน และอันดับสามคือแคว้น Andalucia ที่มีนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคน

 

นอกจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วนักท่องเที่ยวจากเอเชียก็มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวของสเปนเช่นกัน โดยเฉพาะจากประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีน, ญี่ปุ่น, และเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นั่งท่องเที่ยวจากประเทศจีนมักจะเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเอเชียที่เดินทางไปยุโรป รวมถึงสเปน เนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและชนชั้นกลางที่ขยายตัวเร็วที่มีกำลังซื้อสูง นักท่องเที่ยวเหล่านี้มักมาเยือนเมืองใหญ่ๆ อย่างมาดริดและบาร์เซโลนา และมักสนใจสถานที่ทางวัฒนธรรมและการช็อปปิ้ง การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจากเอเชียในสเปนเป็นผลมาจากการเพิ่มเที่ยวบินตรงและกิจกรรมการตลาดที่เน้นเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวเอเชียมากขึ้น รวมถึงความนิยมของสเปนในฐานะจุดหมายปลายทางในหมู่นักท่องเที่ยวเอเชียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคาดหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียที่มาสเปนจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต

 

ข้อคิดเห็นของ สคต.

เศรษฐกิจที่ดีของสเปนเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยทั้งสินค้าและบริการ โดยเฉพาะในภาค HOSPITALITY / HORECA อาทิ ร้านอาหารไทยในสเปน สปาไทยในสเปน การส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย เครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ซึ่งสามารถรองรับทั้งกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศที่มีกำลังซื้อและมีความมั่นใจในการจับจ่ายมากขึ้นจากปัจจัยหนุนเชิงบวกทางโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้นและยังมีการใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นอีกด้วย ข้อได้เปรียบประการสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจไทยในสเปน คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสเปนจำนวนมากมีความคุ้นเคยและนิยมสินค้าและบริการไทย โดยในกลุ่มผู้ที่มาท่องเที่ยวระยะเวลานานกว่า 5 วัน มักตามหาอาหารต่างชาติเพื่อสลับกับการรับประทานอาหารสเปน และอาหารไทยเป็นหนึ่งในครัวที่ได้รับความนิยมสูง

 

ดังนั้น ในโลกดิจิทัลที่การตลาดขับเคลื่อนด้วยสื่อสังคมออนไลน์และการสืบค้นทางออนไลน์ การปรับตัวและยกระดับทางดิจิทัลจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลการสร้างไวรัล การให้ความรู้ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ สคต. อยู่ระหว่างจัดทำกลยุทธ์สร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้าน DIGITAL / FINTECH และหาพันธมิตรที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์จากเครือข่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างตัวตนให้ผู้ประกอบการไทยปรากฎบนช่องทางหรือเวทีสืบค้นต่างๆ (Search engine) ของกลุ่มลูกค้าสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือจีน ให้เหมาะสมกับช่องทางและพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

 

ทั้งนี้ จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ การดูแลภาพลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดถึงการรักษาวินัยในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย ในส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการรุกตลาดสเปนควรเริ่มจากการศึกษาตลาด กฏระเบียบ ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงวิธีการทำธุรกิจกับคู่ค้าชาวสเปน เพื่อให้สามารถเจาะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

ที่มา: Cinco Días economic newspaper

 

thThai